پولدار شدن، تنها چیزیست که به ما نمی آموزند!
رابرت کیوساکی | Robert Kiyosaki